फ़क्त १४,००० ब्यालेन्स असणारे मुख्यमंत्री..
यांना हजारो सलाम..

1 like = 1 Salute
1 Share = 100 Salutes.

फ़क्त १४,००० ब्यालेन्स असणारे मुख्यमंत्री.. यांना हजारो सलाम..