http://goo.gl/CTNvz – For Assal Marathi comedy posters

My page :- Assal Marathi Sms Comedy Group

महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक मंडळाने १० वी च्या पुस्तकात छापलेला हा भारताचा नकाशा …
येथून अरुणाचल प्रदेश तर गायब आहेच आहे पण अंदमान निकोबार बेटे आणि लक्षद्वीप बेटे समुद्राने गिळून टाकली आहेत काय ?

Photo: http://goo.gl/CTNvz - For Assal Marathi comedy posters  My page :- Assal Marathi Sms Comedy Group  महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक मंडळाने १० वी च्या पुस्तकात छापलेला हा भारताचा नकाशा … येथून अरुणाचल प्रदेश तर गायब आहेच आहे पण अंदमान निकोबार बेटे आणि लक्षद्वीप बेटे समुद्राने गिळून टाकली आहेत काय ?