Hou De Jarasa Ushir Marathi Movie Songs

Information:
 Movie :Hou De Jarasa Ushir Singers :Hamsika Iyer,Gandhaar Sangoram,Mandar Phatak,Chandan Kamble,Sonia Mundhe,Rucha Bondre,Vishwas Sakat,Raj Ranaware,Anand Shinde,Nakul Shirish Jogdeo Music :Nakul Shirish Jogdeo Year :January 2012 Track List: Kashaas Ghai- Hamsika Iyer,Gandhaar Sangoram Bolawanarya Akashache- Mandar Phatak Dhampak Dhampak- Sadashiv Amarapurkar; Piraticha- Chandan Kamble,Sonia Mundhe Vithooaai- Rucha Bondre Lagnala Jayacha- Vishwas Sakat,Raj Ranaware Hou De Jarasa Ushir- Anand Shinde Vithuaai (Flute)- Nakul Shirish Jogdeo Let There be a Little Delay- Nakul Shirish Jogdeo Malhar Theme- Nakul Shirish Jogdeo Sunayana Theme- Nakul Shirish Jogdeo Shantanu Sarjerao Theme- Nakul Shirish Jogdeo Fakir Theme- Nakul Shirish Jogdeo Sarjerao Monali Theme- Nakul Shirish Jogdeo Lagnala Jayacha Theme- Nakul Shirish Jogdeo Atmahatya Theme- Nakul Shirish Jogdeo Piraticha Dance Remix- Chandan Kamble,Sonia Mundhe Dhampak Dance Remix- Sadashiv Amrapurkar