Posts tagged गड किल्ले महाराष्ट्राचे


किल्ले नळदुर्ग

किल्ले नळदुर्ग महाराष्ट्रातल्या मराठवाडा मधील उस्मानाबाद जिल्ह्यातील एक महत्वाचा किल्ला…. एका बाजूने नदी,उरलेल्या बाजूने भक्कम तटबंदीने अभेद्य भुइकोट किल्ला.. विस्तारने प्रचंड असणारा हा किल्ला पाणीस्थापत्य …

Read more 0 Comments

न्हावीगड / रतनगड

न्हावीगड / रतनगड न्हावीगड / रतनगड सह्याद्री पर्वताच्या उत्तर-दक्षिण रांगेची सुरुवात नाशिक जिल्ह्यातील बागलाणातून होते. उत्तरेकडून सुरू होणा-या या सह्याद्रिच्या रांगेला सेलबारी किंवा डोलबारी रांग …

Read more 0 Comments

किल्ले कंचना

किल्ले कंचना नाशिक जिल्ह्यातल्या सुप्रसिद्ध अशा सातमाळा रांगेत धोडप किल्ल्याच्या शेजारीच कांचना व मंचना अशा दोन शिरांचा कांचना किल्ला उभा आहे. शिवाजीमहाराजांनी इ.स. १६७० मध्ये …

Read more 0 Comments
Skip to toolbar